Media

Deurnepas geschikt voor Stadsparkeren

Deurnepas geschikt voor Stadsparkeren

13-05-2009

Achteraf-betaald parkeren, ook op straat

Deurne koppelt parkeer- en toegangssystemen

 

De gemeente Deurne is gestart met achteraf-betaald parkeren. Alle 33.000 bewoners ontvingen de Deurnepas. Daarmee kunnen ze het parkeren regelen, maar bijvoorbeeld ook toegang krijgen tot de milieustraat om afval te storten. Het is een integraal systeem, dat onder meer ook geschikt is voor GSM-parkeren. Het regelt parkeren op straat én in de parkeergarage, maar ook de toegang tot het afgesloten deel van het centrumgebied. Volgens de initiatiefnemers is het systeem uniek in de wereld.

 

Het idee om achteraf-betaald parkeren in te voeren, ontstond drie jaar geleden bij de collegeonderhandelingen in Deurne, zegt hoofd afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Harold Stultiens. “De raad wilde vooral een rechtvaardig systeem, waarbij de bezoekers alleen betalen voor de werkelijke parkeertijd. De Ondernemersvereniging Deurne was een andere pleitbezorger. Winkeliers zien betaald parkeren als een drempel voor de klant, en willen een systeem dat het de parkeren zo makkelijk mogelijk maakt. Ondanks het draagvlak heeft het tot maart van dit jaar geduurd voor we het systeem in werking konden stellen. Die lange doorlooptijd heeft onder andere te maken met de vele mogelijkheden. Ik zeg wel eens dat de vele voordelen het grootste nadeel van het systeem zijn.” Achteraf-betaald parkeren kan nu volgens de wensen van de gemeenteraad zowel in de parkeergarage als op straat. Stultiens : “Met het systeem kunnen we op termijn ook gaan regelen dat het aantrekkelijker wordt om in de garage te parkeren, zodat het aantal auto's op straat vermindert. Dat is meer iets voor de wat langere termijn, ook omdat de garage nog maar een paar maanden open is.”

 

De gemeente kreeg advies van Empaction uit Eindhoven. Rob Werkhoven was namens het bedrijf projectleider: “De kunst was om verschillende werelden aan elkaar te koppelen. Parkeren op straat, parkeren in garages en toegangssystemen opereren grotendeels los van elkaar en zijn bij verschillende organisaties ondergebracht. Nieuwe technieken zoals gsm-parkeren worden bijvoorbeeld alleen voor straatparkeren gebruikt en toegangssystemen werken los van de parkeerregulering. Ook in de organisatie zijn er verschillen: vanuit de gemeente zijn hier bijvoorbeeld verschillende afdelingen bij betrokken.”

 

Kennis bundelen

Er werd een projectgroep gevormd van de gemeente samen met IP Parking en Park Mobile. Werkhoven: “Park Mobile zit in straatparkeren maar ook in vergunningen en IP parking is specialist in selectieve toegangssystemen. Ze hebben hun kennis en technologie bij elkaar gebracht. Via op internet gebaseerde systemen kunnen we met behulp van allerlei webservices databases bevragen en systemen aan elkaar koppelen. Dat is klantgericht: de parkeerder heeft er geen boodschap aan dat afdeling A de garage bestiert en bedrijf B over het straatparkeren gaat. En wie een gsm-parkeerabonnement heeft, wil dat overal kunnen gebruiken. Het systeem is open. Stadspasparkeren is de kern, maar ook bedrijven met andere systemen kunnen van de infrastructuur gebruik maken. Deurne is een pilot: dergelijke koppelingen van systemen zie je nog nergens in de wereld. Het is echt een unicum.”

 

Een opvallend onderdeel van het systeem is de 'Deurnepas' die alle 33.000 inwoners van de gemeente eenmalig gratis ontvingen. Het is een persoonlijke pas waarmee de inwoners van verschillende gemeentelijke en aanverwante diensten gebruik kunnen maken. Wie de pas wil gebruiken voor achteraf betaald parkeren, meldt zich via de website aan bij Stadspasparkeren en krijgt vervolgens aan het eind van de maand een overzicht van de parkeerkosten. Die worden automatisch geïnd. De pas biedt meer mogelijkheden, zoals toegang tot de milieustraat en in een latere fase toegang tot de ondergrondse afvalcontainers en de Regiotaxi Deurne. Winkeliers kunnen aan de Deurnepas klantenacties verbinden.

 

Niet weggooien

De introductie van de pas gebeurde via verschillende communciatiekanalen. Stultiens: “We wilden vooral voorkomen dat mensen die geen auto hebben de pas direct weg zouden gooien. We hebben dus benadrukt dat je er veel meer mee kan doen. Het achteraf-betaald parkeren is op verschillende manieren gestimuleerd. Winkeliers kondigden de Deurnepas aan met posters op de winkelruiten, er waren promotieteams op de weekmarkt en we hebben een uitgebreide website gemaakt, compleet met een video-instructie. Om de introductie extra onder de aandacht te brengen, kregen de eerste honderd Deurnenaren die hun pas in een stand op de markt activeerden vijf euro parkeertegoed en was er een zak paaseitjes voor kinderen die hun pas registreerden. De bewoner die het best het aantal betaaldparkeerplaatsen in Deurne schatte, mag een jaar lang gratis parkeren.”

 

Bij de grootschalige introductie van een pas, gaan er onherroepelijk dingen mis. Maar het aantal klachten is meegevallen. Werkhoven: “Ongeveer veertig mensen hadden problemen. Een aantal omdat ze net verhuisd waren en de pas niet hadden ontvangen. Anderen hadden ruzie met het plastic dat over de pas zit. De eigenaar moet op de pas een foto plakken, en daarvoor eerst het folie opwippen. Sommige mensen kregen het folie er niet af en bij anderen mislukte het plakken .Dat hebben we via het klantencontactcentrum van de gemeente makkelijk kunnen oplossen.”

 

Veel aanmeldingen

De eerste reacties van de bewoners zijn positief. Stultiens: “We horen dat mensen het een échte Deurnepas vinden, omdat er foto’s van bijzondere plekken in de gemeente op staan.” Werkhoven: “We zijn ook positief verrast door het aantal aanmeldingen. Binnen 14 dagen was 12,5 procent van de 14.000 auto’s al aangemeld. Dat is veel, zeker als je bedenkt dat niet iedereen met de auto naar het centrum komt en mensen met twee auto’s vaak maar één pas hebben geregistreerd. We zien ook dat op vrijdag en zaterdag zo'n 20 tot 25 procent van de mensen die zich hebben aangemeld met de Deurnepas parkeert.”

 

Het bedrijf 'Stadspasparkeren' uit Helmond, onderdeel van IP-parking verzorgde de technische uitvoering. Jimmy Smulders legt uit hoe het systeem technisch werkt: “We hebben in het centrum 20 aanmeldzuilen geplaatst. Daar kunnen houders van de Deurnepas zich aanmelden. Daarnaast zijn er in de parkeergarage en bij de toegang tot het met palen afgesloten deel van het centrum camera's geplaatst voor nummerbordherkenning. Als iemand zich aanmeldt, maakt het systeem razendsnel verbinding met databases van verschillende leveranciers. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of iemand gebruik maakt van GSM-parkeren, z'n Deurnepas heeft geactiveerd of een parkeervergunning of een ontheffing heeft. Het systeem houdt rekening met de volgorde: heeft iemand een abonnement voor GSM-parkeren én is er voor hem of haar een bezoekerspas geregeld, dan gaat de bezoekerspas voor. Er is immers al voor het parkeren betaald.” De mogelijkheden zijn ogenschijnlijk onbeperkt: “Winkeliers kunnen via het systeem de parkeerkosten vergoeden en het cultureel centrum kan entreebewijzen inclusief parkeergeld verkopen. De techniek van de pas zelf is vergelijkbaar met die van de OV-chipkaart: er zit geen waarde op de pas zelf. ”

 

Handhaving

Ook de handhaving is vereenvoudigd. Toezichthouders controleren of er een parkeerbonnetje achter de ruit ligt, want ook betalen met muntgeld of de chipknip blijft mogelijk. Ligt er geen bonnetje, dan scannen de controleurs met een handterminal het kenteken. Het systeem geeft direct aan of de bestuurder zich heeft aangemeld of een vergunning heeft. Zo niet, dan rolt er direct een bon uit.

 

Er wordt al gedacht over verdere technische ontwikkelingen: “Nu staan de kastjes nog naast de parkeermeter, vooral ook omdat bewoners er van uitgaan dat ze daar moeten zijn om de kaart aan te melden. Maar de zuilen kunnen natuurlijk ook zonder bezwaar bij de ingang van het winkelcentrum komen, zodat je niet hoeft om te lopen. En het zou ideaal zijn als je helemaal geen pasje meer nodig hebt, maar dat alle registraties via het kenteken gaan.Dat is op de openbare weg wat lastig te organiseren.” Diverse andere gemeenten hebben belangstelling getoond voor het systeem en het zal zeker ook elders worden ingevoerd. Daarbij is een grote stimulans dat in Deurne is te zien hoe het in de praktijk functioneert.

 

 

 

Bron: Vakblad Parkeer

Stadsparkeren

STADSPARKEREN

Industrieweg 19

5753 PB  Deurne

0900 - 12345 46 (gebruikelijke belkosten)
info@stadsparkeren.nl